Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes 

met vooraf vastgelegde doelen.
Naast kennis en vaardigheden speelt ook het overdragen van een bepaalde houding, manieren, normen en waarden een grote rol.
Onze school tracht met actuele projecten, thema's, uitstappen, ... deze kennis en vaardigheden over te brengen.