Wij zijn
een sport-actieve
school.

Onze leerkracht bewegingsopvoeding draagt daar zeker een steentje bij.
Wij willen de link leggen van lichamelijke opvoeding op school naar de sportbeoefening in de sportclub.

Het ICT-lokaal heeft als doel ICT te integreren binnen alle leerdomeinen met als ruggesteun onze ict-leerkracht.
Ondersteuning van onze zorgleerkracht
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
in onze school.