Brug KS-LS  LS-Middelbaar

Springdagen
Gedurende het schooljaar zijn er enkele uitwisselingen tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.
Op die dagen leren de kleuters het eerste leerjaar al wat kennen.
Op die manier proberen we de overgang van kleuterschool naar lagere school gemakkelijker te maken.
Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het een blij weerzien met de kleuterklas.
Soms wordt er gewerkt met gemengde groepen. 
De kinderen van het eerste leerjaar kunnen dan laten zien wat ze kunnen en een helpende hand bieden aan de kleuters.

           

Op stap naar het secundair onderwijs
Ook de leerlingen van het zesde leerjaar willen we voorbereiden op de overstap naar het secundair onderwijs.
Het werkboekje 'Op stap naar het secundair onderwijs' is bij dit project een handig hulpmiddel.
Het boekje is een uitgave van het CLB.
Ook de ouders worden bij dit project betrokken.

Infoavond: voor de ouders van de leerlingen 6de leerjaar
Elk jaar richt het CLB een infoavond in om de ouders van leerlingen van het zesde leerjaar wegwijs te maken in de structuur van het secundair onderwijs.