Sport op school

Wij zijn een sportactieve school.

Bewijs daarvan zijn onderstaande activiteiten.
- Deelname van alle klassen aan SVS-activiteiten tijdens de schooluren.
  SVS betekent Stichting Vlaamse Schoolsport.
      
- Er wordt op woensdagnamiddag deelgenomen aan sportactiviteiten. De leerlingen kunnen kiezen of ze hieraan deelnemen of niet.
- Zowel kleuterschool als lagere school hebben jaarlijks een sportdag.
      
- Beweging tijdens speeltijden: voetbal, trefbal, netbal, speeltuigen, speelkoffers.
  Voor deze activiteiten is er een beurtrol per klas zodat iedereen de kans krijgt om alles te kunnen doen.
- Tweemaal per week turnlessen voor de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.
- Deelname aan de Herseltse scholencross.
- Zwemlessen voor de lagere school.
- Tijdens de wintermaanden gaan de leerlingen van de lagere school(tot en met het vierde leerjaar) schaatsen.
- De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen skiles op een indoor skimat.