Voor alle inschrijvingen maak je eerst een afspraak met onze directie Ann Van Hool
(telefonisch: 014 54 92 56 of via mail: directie@terveste.be).

Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. de identiteitskaart van uw kind, de ISI+ kaart, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas.

Wie kan ingeschreven worden voor het schooljaar 2024-2025?

Kinderen lagere school
Kinderen van de lagere school kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden. Hiervoor maak je eerst een afspraak met de directie.

Instappers kleuterschool
Vanaf september 2023: Kinderen van het geboortejaar 2022 die broer of zus in onze school hebben en kinderen van personeel van onze school.

Vanaf 1 maart 2024: Alle kinderen van het geboortejaar 2022 die 2,5 jaar worden in het schooljaar 2023-2024
EN alle kinderen van het geboortejaar 2022 die instappen in september van het schooljaar 2025-2026. 

INSTAPMOMENTEN  2024 – 2025
Geboren ten laatste opStappen ten vroegste in na…dus vanaf …
1 maart 2022de zomervakantie2 september 2024
4 mei 2022de herfstvakantie4 november 2024
6 juli 2022de kerstvakantie6 januari 2025
1 augustus 2022de teldag3 februari 2025
10 september 2022de krokusvakantie10 maart 2025
22 oktober 2022de paasvakantie22 april 2025
2 november 2022Hemelvaart2 juni 2025
Is uw kind later geboren?    Dan mag het pas instappen in het schooljaar 2025 – 2026!

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Infoavond: maandag 26 augustus 2024 om 19.00 uur

Op deze avond geeft de juf een uurtje uitleg over de werking van de instapklas en de school:
hoe het dagverloop van uw kind op school is en wat de kleuters allemaal gaan ontdekken in de kleuterklas.
Deze infoavond is éénmalig. 
Gaat uw kind in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar school ?
Dan vinden we uw aanwezigheid heel belangrijk.
(We vragen om deze avond zonder kind te komen zodat je ongestoord kan volgen)

Kom naar onze kijkdagen in de instapklas: telkens op dinsdag van 11.00u tot 12.00u (zie datums).

De kijkdag heeft als doel je kind kennis te laten maken met de juf en de omgeving.
Gedurende een uur nemen ze deel aan de klasactiviteiten.
Tijdens de kijkdagen kunnen de ouders bij hun kleuter in de klas blijven.

  1. 22 oktober 2024
  2. 17 december 2024
  3. 28 januari 2025
  4. 25 februari 2025
  5. 1 april 2025
  6. 24 juni 2025

Bekijk alvast  hier info i.v.m. de weetjes en afspraken voor de instapklas :

https://padlet.com/emilieleys/welkom-in-de-instapklas-k0-v8k6bj67e32426iv

Meer info op:

http://onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter