Een gezonde levensstijl met goed eetgewoonten en voldoende beweging wordt beste van jongs af aangeleerd.
Als school hebben we een grote impact op het gedrag van kinderen en jongeren.
Voor ons is het dan ook een uitdaging om hen een handje te helpen om gezond(er) te leven.

We proberen als team om zo efficiënt mogelijk, op klas-, school- en omgevingsniveau 
een gezonde omgeving uit te bouwen.

Week van de gezonde voeding
Alle klassen besteden die week extra aandacht aan gezonde voeding. 
We organiseren een gezond ontbijt in de school, lessen over gezonde voeding, gezond koken in de school, … .


              


Woensdag = Fruitdag
Die dag eten de leerlingen enkel fruit of groenten tijdens de pauze. 
Voor de kleuters is het handig om een hersluitbaar plastiek potje mee te geven met daarin het fruit (of groente) geschild en in partjes.


          

Dranken

  1. cola, zoete frisdranken en chocomelk zijn niet toegelaten.
  2. er wordt enkel sinaasappelsap, appelsap, water en melk gedronken.

Geen snoep

  1. snoep is niet toegelaten in school of tijdens buitenschoolse activiteiten.
  2. koeken met chocolade zijn eveneens niet toegelaten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken in onze school de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, SOEMOkaarten.
Het gebruik van deze methode heeft als doel:

  1. dat onze kinderen zelfvertrouwen opbouwen en weerbaarder worden.
  2. dat zij leren omgaan met hun gevoelens en die van anderen.
  3. dat zij omgangsregels leren hanteren en respectvol met elkaar omgaan.
  4. dat zij algemeen aanvaarde waarden en normen hanteren.
  5. dat zij leren conflictsituaties op te lossen en dat zij niet alleen met hun hoofd maar ook met hun hart willen werken.

De leerkrachten proberen aan te sluiten bij wat de kinderen bezig houdt en wat er zich voordoet in de groep.
Er wordt regelmatig een bevraging gedaan naar het welbevinden van de kinderen.
De kinderen vullen twee keer per jaar een persoonlijke vragenlijst in.
Aan de hand van deze lijst kan een analyse gemaakt worden over het welbevinden van het kind.
Naar aanleiding hiervan kunnen de leerkrachten doelbewust reageren.

Samenwerking CLB

Voor alle onze vragen en ondersteuning i.v.m. gezondheid kunnen wij terecht bij het CLB Westerlo.