Elke donderdag is meester Sam in onze school.
Regelmatig komt hij in de verschillende klassen om er te oefenen op de chromebooks.

De allerkleinsten beginnen heel eenvoudig met enkele muisoefeningen.
Naargelang de leerlingen ouder worden, gaan we vooral reken- en taaloefeningen maken.

We beschikken in onze school over voldoende Chromebooks zodanig dat alle leerlingen voldoende de kans krijgen om met ICT en media te leren omgaan.

Ik tracht, als ict-coördinator, om alle ICT-gerelateerde zaken werkend te houden.
Ook ga ik op zoek naar interessante apps die we kunnen gebruiken tijdens de computerlessen.

Meester Sam