Leerlingen die soms het slachtoffer zijn van pestgedrag willen wij een helpende hand bieden.
Wij dulden op onze school geen pestgedrag. Vandaar dat wij als schoolteam proberen een ‘pestvrije’ school te bekomen.

Pestactieplan
(het volledige actieplan kan u hier downloaden)

Vriendschapsweek
Gedurende deze week werken we extra rond pesten.

 1. Een anti-pest slogan verzinnen met de klas.
 2. Een film met als thema ‘pesten’ laten zien en hier rond werken.
 3. Aanleren van een lied rond pesten
 4. Een kringgesprek houden over pesten. Samen bespreken wat het verschil is tussen plagen en pesten. 
  Duidelijk laten voelen dat pestgedrag op school niet thuishoort. 
  En dat je het niet zal nalaten de nodige maatregelen te treffen als er gepest wordt. 
  Ook laten voelen dat de leerlingen steeds bij de leerkacht terecht kunnen.
 5. Een anti-pestcontract opstellen met de klas en dit ergens zichtbaar ophangen zodat er steeds naar verwezen kan worden. 
  Alle leerlingen en de juf/meester van de klas ondertekenen dit anti-pestcontract.
 6. Werken rond plagen en pesten in de klas. Het verschil duidelijk aantonen.
 7. We voorzien een eenvormige “affiche-campagne”, die regelmatig aangepast en gewijzigd wordt.

Peermediation
Wat is leerlingbemiddeling (peer mediation)?
Leerlingen zoeken samen een oplossing voor een conflict, met de hulp van twee gelijken(of peers) die optreden als bemiddelaars. 
Dank zij peermediation krijgen leerlingen de kans om hun problemen zelfstandig op te lossen. 
Zij kunnen zelf naar een leerling-bemiddelaar toe stappen, of worden daarnaar verwezen door klasgenoten of een volwassene op school.
In onze school nemen de leerlingen van het zesde leerjaar de rol van bemiddelaar op zich. 
Ze maken zich tijdens de speeltijden kenbaar door een kenteken te dragen.

Voordelen
Conflicten horen bij het leven, daar kan niemand omheen. 
Het gaat er dus niet zo zeer om, iemand conflichten tegenkomt, maar hoe hij of zij er daarmee omgaat. 
Peermediation biedt de leerlingen een alternatieve, positieve manier om met ruzies en conflicten om te gaan. 
Degenen met het conflict zoeken samen naar een eerlijke oplossing. 
Het geeft ze de kans om hun verhaal te doen en daadwerkelijk gehoord te worden. 
En ze leren goed naar de ander te luisteren en zo erachter te komen hoe die ander zich bij het conflict voelt. 
Wanneer leerlingen horen dat de ander net zo met het conflict zit als zijzelf, is dat een grote opluchting. 
Het brengt een oplossing vaak al dichterbij.
Leerlingen die leren bemiddelen en degene die op een andere manier met bemiddeling te maken hebben, krijgen een levensvaardigheid onder de knie. 
Ze leren hoe ze met conflicten kunnen omgaan. 
De ervaring leert dat de sfeer op scholen waar leerlingbemiddeling is ingevoerd er merkbaar op vooruit gaat. 
Conflicten zullen er altijd blijven, maar met bemiddeling kunnen ze worden aangepakt voordat het uit de hand loopt.