Maandelijks gaan de klassen boeken ontlenen in de gemeentelijke bibliotheek.
Daarnaast hebben we elk jaar het project boekenweek. 
Deze projectweek kadert telkens in het thema van de jeugdboekenweek. 
Met verschillende activiteiten proberen we het leesplezier bij de kinderen nog meer te stimuleren.

Enkele voorbeelden:

  1. We nodigen een jeugdschrijver uit om lezingen in de klas te houden.
  2. Tijdens een leessponsornamiddag komen de ouders in de klas luisteren naar de kinderen die voorlezen.
  3. Ouders lezen voor tijdens de middagpauze.
  4. Een geleid bezoek aan de bibliotheek.