Wij zijn een SPORT-actieve school.

Onze leerkrachten bewegingsopvoeding dragen daar zeker een steentje bij.

Wij willen de link leggen van lichamelijke opvoeding op school naar de sportbeoefening in de sportclub.
Onze school beschikt over voldoende Chromebooks. Deze Chromebooks worden regelmatig in de lessen gebruikt.

Het doel van ICT is om deze te integreren binnen alle leerdomeinen met als ruggesteun onze ict-leerkracht.

De klassen in de lagere scholen beschikken ook over een touchscreen.
De ZORGjuf kan een kleine groep leerlingen begeleiden, maar het kan ook dat ze een hele klas overneemt zodat de klasleerkracht overlegmomenten met collega’s of externe hulpverleners, MDO’s of oudergesprekken kan houden.

Ze geven ondersteuning
voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften
in onze school.